نمایش سوالات متداول

آزمون صنعت ساختمان و آزمون های قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی، معمولا هشت مرحله در سال برگزار می گردد که زمان،تاریخ های آزمون از طریق سایتirantvto.ir   در دسترس می باشد.

همچنین ثبت نام و شرایط آن از طریق سایت http://advari.irantvto.ir  در دسترس می باشد . 

 

" واحد انفورماتیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم "